Showing posts with label tokoh sufi. Show all posts
Showing posts with label tokoh sufi. Show all posts

Tuesday, 3 July 2012

Profil Ibnu Atho'illah As Sakandari


Nama dan Kelahiranya

Nama beliau adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu atho'illah As-Sakandari .Tempat kelahiranya di Iskandariyah Mesir pada tahun 648 H / 1250M , dan wafat pada tahun 1309 M.Beliau diberi julukan Al-Iskandai atau As-Sakandari dinisbatkan kepada tempat kelahiranya .

Keilmuanya